20 آذر 1397

ستون اول خانه ناب: به افراد احترام بگذارید

با وجود اینکه تمرکز بر نیازمندی ها موضوع مهمی است، اما همیشه باید آگاه باشیم که در حقیقت تمام کارهای با ارزش افزوده را افراد انجام می دهند و احترام به آن ها موجب آرامش و راحتی شان می‌شود. علاوه بر این، احترام به افراد از اصول پایه ای ناب و چابک نیز است...
19 آذر 1397

سقف خانه ناب: پایداری به تحویل ارزش سرعت می بخشد

هدف ناب قابل مذاکره نیست: در کوتاه ترین زمان ممکن باید بتوانیم ارزش تحویلی به مشتری را حداکثر کنیم. در ادامه، نحوی نگرش دیگران در این مورد بیان می‌شود:  تایچی اوهنو: از زمانی که مشتری سفارشی را به ما می دهد تا زمانی که هزینه آن را دریافت کنیم، آنچه ک...
18 آذر 1397

خانه نرم افزار ناب

اصول و تجربه هایی که بر تولید ناب، توسعه محصول ناب، خدمات ناب و تفکر ناب اعمال می شوند معمولا عمیق و گسترده هستند. اگرچه بدنه عمومی کار بزرگ است، اما لارمن و وود چارچوبی را برای تفکر نرم افزار ناب توصیف کرده اند که به موجب آن بسیاری از اصول و تجربه ...
16 آذر 1397

معرفی نرم افزار ناب

ریشه های اصلی جنبش نرم افزار ناب از موفقیت های تویوتا و سیستم تولید تویوتا ناشی شد. این سیستم شامل مجموعه ای از دانش های تولید اقتصادی، اصول و تجربه های ناب است که باعث شد تویوتا در سال ۲۰۰۷ تولید کننده پیشتاز ماشین در جهان باشد. در حقیقت، سیستم تولید...
14 آذر 1397

فرایندهای تطبیقی در مقیاس سازمان

طبیعت قانع کننده داده های مربوط به بازگشت سرمایه در کنار افزایش بهره وری، افزایش کیفیت و روحیه ای که توسط تیم های چابک کسب شده است، باعث شده تا سازمان های بزرگ نرم افزاری برای استفاده از روشهای چابک  تحریک شوند. اگر چه روش های چابکی که تا اینجا توصیف ...
14 آذر 1397

چابک بازگشت سرمایه را بهینه می کند

چابک مبتنی بر یک اصل اقتصادی ساده است: ما ویژگی ها را زودتر تحویل می دهیم و مشتریان پول را زودتر پرداخت می کنند. این موضوع بازگشت سرمایه را برای هزینه توسعه بهبود می بخشد. همان طوری که در شکل ذیل قابل مشاهده است. (تحویل ارزش و بازگشت سرمایه در آبشا...
13 آذر 1397

خداحافظ مثلث آهنین

متفاوت بودن نحوه برخورد روش های چابک با نیازمندی ها در مقایسه با روش آبشاری منجر به کنار گذاشتن مثلث آهنین شد. به نحوی که با وجود آن دستیابی به اهداف کیفی و قابلیت اطمینان ممکن نبود. در نبرد بین زمان و محدوده که در چابک وجود دارد، زمان پیروز است. به عب...
12 آذر 1397

اسکرام

اسکرام یک روش مدیریت پروژه چابک است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. تجربه های اصلی اسکرام شامل موارد ذیل هستند: کار در اسپرینت هایی که تکرارهای زمان ثابت 30 روزه یا کمتر هستند انجام می گردد.  کار در اسپرینت ثابت است. وقتی محدوده اسپرین...
12 آذر 1397

مدیریت نیازمندیها در روش های چابک در مقایسه با روش های ترتیبی اساسا متفاوت است

برخورد روش های چابک با نیازمندی ها در مقایسه با روش های ترتیبی و پیشگویانه کاملا متفاوت است (بدون توجه به یک روش چابک خاص). به طوری که می توان این موضوع را در اصول اصلی چابک نیز مشاهده کرد: اصل شماره یک بیانیه: بالاترین اولویت ما، کسب رضایت مشتری با ت...
مقالات