3 آذر 1397

جنبش های فرایند نرم افزار

در طول تلاش­ هایی که در پنج دهه گذشته انجام دادیم­، متدولوژی­ های (چارچوب فرایندی که برای ساختار، مدیریت و کنترل کارمان استفاده می­ کردیم) توسعه نرم ­افزار گوناگونی را پیاده­ سازی کردیم. قبل از پیاده ­سازی این متدولوژی­ ها، برای توسعه نرم­ افزار رهیاف...