27 بهمن 1397

سطح تیم: بک لاگ تیم

بک لاگ تیم (معمولا بک لاگ محصول یا بک لاگ پروژه نامیده می شود) شامل تمام داستان های کاربری است که تیم برای پیاده سازی شناسایی کرده است. هر تیم برای خود، بک لاگ جداگانه ای دارد که توسط مالک محصول نگهداری و اولویت بندی می شود. اگرچه ممکن است چیزهای دیگ...
12 آذر 1397

اسکرام

اسکرام یک روش مدیریت پروژه چابک است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. تجربه های اصلی اسکرام شامل موارد ذیل هستند: کار در اسپرینت هایی که تکرارهای زمان ثابت 30 روزه یا کمتر هستند انجام می گردد.  کار در اسپرینت ثابت است. وقتی محدوده اسپرین...
مقالات