8 اسفند 1400

پنج اشتباه رایج درباره مالک محصول (بخش دوم)

باور اشتباه سه: مالک محصول مسئول نوشتن داستان‌های کاربر[1] است داستان‌ کاربر تکنیک محبوبی برای بیان کارکرد[2] کاربر نهایی است. اما شما به‌عنوان مالک محصول، نویسنده […]
29 دی 1400

پنج اشتباه رایج درباره مالک محصول (بخش اول)

مالک محصول[1] نقشی است که معمولا به درستی درک نمی‌شود و اغلب اوقات اشتباه به‌کار برده می‌شود. در این مقاله، در مورد پنج باور اشتباهی که […]
12 آذر 1400

مدیر محصول در مقابل مالک محصول (بخش اول)

  سال‌هاست که افراد درباره تفاوت بین نقش مدیر محصول[1] و مالک محصول[2] بحث می‌کنند، آیا این نقش‌ها می‌توانند همزیستی داشته باشند یا نه و بنابراین […]
6 اسفند 1397

سطح برنامه: چشم انداز، ویژگی ها و بک لاگ برنامه

در سازمان، مدیر محصول وظیفه نگهداری چشم انداز محصولات، سیستم ها یا برنامه کاربردی را بر عهده دارد. چشم انداز به سوالات کلان ذیل در رابطه با سیستم، برنامه کاربردی یا محصول پاسخ می دهد: چه مساله ای را این راه حل خاص حل می کند؟ چه ویژگی ها و مزایایی ر...