6 اسفند 1397

سطح برنامه: چشم انداز، ویژگی ها و بک لاگ برنامه

در سازمان، مدیر محصول وظیفه نگهداری چشم انداز محصولات، سیستم ها یا برنامه کاربردی را بر عهده دارد. چشم انداز به سوالات کلان ذیل در رابطه با سیستم، برنامه کاربردی یا محصول پاسخ می دهد: چه مساله ای را این راه حل خاص حل می کند؟ چه ویژگی ها و مزایایی ر...