13 دی 1401

داستان‌ کار در مقابل داستان‌ کاربر (بخش پایانی)

ترکیب نقاط قوت داستان‌های کار و داستان‌های کاربر بنا بر این می‌توانیم داستان‌های کار و کاربر را با هم ترکیب کنیم زیرا هر یک نقاط قوتی […]
29 آذر 1401

داستان‌ کار در مقابل داستان‌ کاربر (بخش سوم)

چه مواقعی از داستان‌های کار استفاده کنیم وقتی‌ می‌خواهیم درباره زمان استفاده از داستان کار تصمیم‌گیری کنیم، فکر می‌کنم توجه کردن به نقاط قوت منحصر به […]
14 آذر 1401

داستان‌ کار در مقابل داستان‌ کاربر (بخش دوم)

مقایسه داستان‌های کار و داستان‌های کاربر برای این‌که ببینید در چه مواقعی ممکن است داستان‌ کار بهتر از داستان‌ کاربر باشد، به داستان‌ کار و داستان‌ […]
22 آبان 1401

داستان‌ کار در مقابل داستان‌ کاربر (بخش اول)

اگرچه داستان‌های کاربر می‌توانند مفید باشند، اما هرگز برای همه تیم‌ها مناسب نیستند. داستان کار[1] می‌تواند جای‌گزین هیجان‌انگیزی برای بعضی از تیم‌ها باشد. داستان کار روی […]