11 فروردین 1403

از 10 اشتباه در تعیین استراتژی محصول دوری کنید (بخش اول)

استراتژی محصول[1] یکی از دست‌آوردهای[2] با اهمیت مدیریت محصول[3] است. اما با وجود اهمیتش گاهی به طور اثربخش استفاده نمی‌شود. در این مقاله، در مورد ده […]