8 آبان 1401

پنج راه برای شکستن داستان‌های کاربر: روش اسپایدر

چگونه داستان‌های کاربر[2] را بشکنیم[3]؟ این سوالی است که هر روز از من می‌پرسند. به همین دلیل سرواژه اسپایدر را اختراع کردم تا افراد بتوانند پنج […]