8 مهر 1400

کشف محصول زمان‌ثابت چیست؟

وقتی‌که یک محصول جدیدی را تولید می‌کنید یا تغییر بزرگی در یک محصول موجود ایجاد می‌کنید، مانند بردن آن به یک بازار جدید، می‌توانید از کشف […]