24 مرداد 1399

تفکر ناب

ریشه های اصلی جنبش نرم افزار ناب از موفقیت های تویوتا و سیستم تولید تویوتا ناشی شد. این سیستم شامل مجموعه ای از دانش های تولید اقتصادی، اصول و تجربه های ناب است که باعث شد تویوتا در سال ۲۰۰۷ تولید کننده پیشتاز خودرو در جهان باشد. در حقیقت، سیستم تولید ...
27 تیر 1399

شکستن اپیک ها و ویژگی ها

اپیک­ ها و ویژگی­ ها داستان­ های بزرگی هستند که قصد داریم برای کاربر انجام دهیم. اغلب این داستان­ های با ارزش و بزرگ را در طول فرایند استخراج کشف می­ کنیم و در بک ­لاگ قرار می ­دهیم. این داستان­ ها معمولا برای پیاده ­سازی در یک تکرار بزرگ­ اند و تیم آن...
25 اردیبهشت 1399

مدل نیازمندیهای SAFe

برای این که سازمان های بزرگ تر از مزایای توسعه ناب و چابک بهره مند شوند- یا کسب و کارهای کوچک تر که سیستم های بسیار پیچیده ای می سازند- SAFe مدل نیازمندیهای مقیاس پذیری را ارائه می دهد که روش بیان کردن رفتارهای سیستم را نشان می دهد: اپیک ها، قابلیت ها،...
10 فروردین 1399

آزمون های واحد

برای تضمین بیشتر کیفیت، می توان از «آزمون های واحد» نیز استفاده کرد. همان طوری که در شکل ذیل قابل مشاهده است. آزمون های واحد برای تایید کار پایین ترین سطح ماژول برنامه کاربردی (یک کلاس یا متد در برنامه نویسی شی گرا؛ یک تابع یا رویه در برنامه نویسی ساخ...
7 بهمن 1398

آزمون های پذیرش

ادامه پست قبل ... جزء تایید را به عنوان نوعی از «آزمون پذیرش» نمایش می دهیم، آزمونی که پیاده سازی درست داستان را تایید می کند. برای مجزا کردن این آزمون از سایر آزمون های پذیرش، آن را تحت عنوان «آزمون های پذیرش داستان» نام گذاری می کنیم و آن ها را دستا...
20 دی 1398

توصیف داستان های کاربر

ران جفریز، یکی از ایجاد کننده های ایکس پی، از سه اصطلاح «کارت»، «گفتگو» و «تایید» برای توصیف داستان ها استفاده می کند. این سه جزء در ادامه توضیح داده می شوند: کارت: نمایش دهنده دو یا سه جمله ای است که برای توصیف هدف داستان استفاده می شود.  گفتگو: جزئیا...
18 آذر 1398

وظیفه ها

برای حصول اطمینان از اینکه تیم کارهایی که باید انجام دهد را فهمیده است و برای تضمین اینکه آن ها می توانند تعهدات خودشان را برآورده کنند، بسیاری از تیم های چابک برای کامل کردن داستان از رهیافت مفصل تری برای تخمین و هماهنگی فعالیت های کاری افراد استفاد...
26 آبان 1398

تشریح داستان

هنگامی که در حال ساخت سیستم های پیچیده هستیم شرایطی پیش می آید که به مکانیزم های ارتباطی متفاوت و دقیق تری نیاز پیدا می کنیم. اگر تشریح داستان با زبان طبیعی بسیار پیچیده باشد و اگر کسب و کار توانایی فهمیدن مشخصات را نداشته باشد، تیم باید داستان را با...
25 آبان 1398

مدل سازی چابک چیست؟

تحلیل گران و مدل سازان با تجربه راز مدل سازی را می دانند: هدف از مدل سازی اساسا برای فهمیدن است نه برای مستند کردن. یعنی، عمل مدل سازی باید روشی را برای فهم بهتر فضای مساله و راه حل فراهم کند. از این رو، استفاده از زبان مدل سازی UML برای این نیست که ...
مقالات