12 آذر 1400

مدیر محصول در مقابل مالک محصول (بخش اول)

  سال‌هاست که افراد درباره تفاوت بین نقش مدیر محصول[1] و مالک محصول[2] بحث می‌کنند، آیا این نقش‌ها می‌توانند همزیستی داشته باشند یا نه و بنابراین […]
3 آذر 1397

فرایندهای پیشگویانه و آبشاری

صنعت نرم افزار پس از آغازش در دهه پنجاه و دهه شصت به سرعت پیشرفت کرد. همچنان که صنعت نرم افزار به پیشرفت خود ادامه می داد، نیاز به پیشگویی و کنترل بهتر پروژه های نرم افزاری با مقیاس بزرگ ما را به سوی مدل فرایند نرم افزار آبشاری هدایت نمود. همان طوری ...