6 آذر 1397

نیازمندی ها در مدل آبشاری: مثلث آهنین

البته به طور یقین نمی توانیم بگوییم که استفاده از فرایند نیازمندی های مبتنی بر مدل آبشاری بدون انعطاف علت اصلی شکست پروژه ها بوده است، اما واضح است که عدم درک درست و تغییر نیازمندی ها تاثیر به سزایی بر روی موفقیت پروژه ها داشته است و مدل آبشاری مدل ...
5 آذر 1397

مشکلات مربوط به مدل آبشاری

همانطوری که احتمالا رویس پیش بینی کرده بود، مدل آبشاری برای پروژه های نرم افزاری بزرگ به خوبی کار نمی کرد و ما برای توسعه نرم افزار، زیر بار این مدل سخت تقلا می کردیم. نتایج آمارها در طول یک یا دو دهه گذشته خیلی خوب نبودند. به عنوان نمونه، استندیش گرو...
3 آذر 1397

فرایندهای پیشگویانه و آبشاری

صنعت نرم افزار پس از آغازش در دهه پنجاه و دهه شصت به سرعت پیشرفت کرد. همچنان که صنعت نرم افزار به پیشرفت خود ادامه می داد، نیاز به پیشگویی و کنترل بهتر پروژه های نرم افزاری با مقیاس بزرگ ما را به سوی مدل فرایند نرم افزار آبشاری هدایت نمود. همان طوری ...
3 آذر 1397

جنبش های فرایند نرم افزار

در طول تلاش­ هایی که در پنج دهه گذشته انجام دادیم­، متدولوژی­ های (چارچوب فرایندی که برای ساختار، مدیریت و کنترل کارمان استفاده می­ کردیم) توسعه نرم ­افزار گوناگونی را پیاده­ سازی کردیم. قبل از پیاده ­سازی این متدولوژی­ ها، برای توسعه نرم­ افزار رهیاف...