9 آذر 1397

مدل حلزونی

مدل حلزونی(Spiral) یک روش پیشگام بود که به طور گسترده برای آغاز سلسله روش های تکراری مورد استقبال قرار گرفت. در مدل حلزونی هنوز هم نیازمندی ها جایگاه زود هنگامی دارند. هدف اصلی مارپیچ اولیه این مدل درک نیازمندی ها و انجام ارزیابی های لازم قبل از شروع ...
9 آذر 1397

فرایند یکپارچه رشنال

با توجه بیشتر به مدل حلزونی نسبت به مدل توسعه سریع برنامه کاربردی(RAD) و با هدف توسعه برنامه های کاربردیِ مقیاس بزرگ که نیرومندی، مقیاس پذیری و قابلیت گسترش در آن ها ضروری هستند، فرایندی تحت عنوان فرایند یکپارچه رشنال(RUP) در دهه 1990 راه اندازی شد...
9 آذر 1397

توسعه سریع برنامه کاربردی

توسعه سریع برنامه کاربردی(RAD) اکنون به عنوان اصطلاحی عام برای یک نوع فرایند توسعه که توسط جیمز مارتین در اوایل دهه 1990 معرفی شد، در نظر گرفته می شود. این مدل اساساً مدل فرایند نرم افزار به خوبی تعریف شده است که بر روی توسعه تکراری و ساخت مجموعه ای...
7 آذر 1397

هنوز هم مدل آبشاری استفاده می شود

حتی با وجود این شواهد آشکار، امروزه مدل آبشاری باز هم به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. همان طوری که در شکل ذیل نشان داده شده است. با توجه به کمبودهای مدل آبشاری جای بسی تعجب است که چرا این مدل تا سال 2010 و حتی پس از آن هم مورد استفاده قرار می...
7 آذر 1397

آیا نباید اسب مرده را مورد ضرب و شتم قرار داد؟

مدل آبشاری را در اینجا بیش از حد توضیح دادیم در صورتی که نباید «اسب مرده را مورد ضرب و شتم» قرار داد، اما تصدیق می کنیم که این اسب خاص ممکن است هنوز هم زنده باشد و به بسیاری از زمینه های کسب و کار لگد بزند. بدون توجه به اینکه چگونه می خواهیم چابک باشی...
6 آذر 1397

نیازمندی ها در مدل آبشاری: مثلث آهنین

البته به طور یقین نمی توانیم بگوییم که استفاده از فرایند نیازمندی های مبتنی بر مدل آبشاری بدون انعطاف علت اصلی شکست پروژه ها بوده است، اما واضح است که عدم درک درست و تغییر نیازمندی ها تاثیر به سزایی بر روی موفقیت پروژه ها داشته است و مدل آبشاری مدل ...
5 آذر 1397

مشکلات مربوط به مدل آبشاری

همانطوری که احتمالا رویس پیش بینی کرده بود، مدل آبشاری برای پروژه های نرم افزاری بزرگ به خوبی کار نمی کرد و ما برای توسعه نرم افزار، زیر بار این مدل سخت تقلا می کردیم. نتایج آمارها در طول یک یا دو دهه گذشته خیلی خوب نبودند. به عنوان نمونه، استندیش گرو...
3 آذر 1397

فرایندهای پیشگویانه و آبشاری

صنعت نرم افزار پس از آغازش در دهه پنجاه و دهه شصت به سرعت پیشرفت کرد. همچنان که صنعت نرم افزار به پیشرفت خود ادامه می داد، نیاز به پیشگویی و کنترل بهتر پروژه های نرم افزاری با مقیاس بزرگ ما را به سوی مدل فرایند نرم افزار آبشاری هدایت نمود. همان طوری ...
3 آذر 1397

جنبش های فرایند نرم افزار

در طول تلاش­ هایی که در پنج دهه گذشته انجام دادیم­، متدولوژی­ های (چارچوب فرایندی که برای ساختار، مدیریت و کنترل کارمان استفاده می­ کردیم) توسعه نرم ­افزار گوناگونی را پیاده­ سازی کردیم. قبل از پیاده ­سازی این متدولوژی­ ها، برای توسعه نرم­ افزار رهیاف...