23 مرداد 1398

سطح تیم: بک لاگ

اصطلاح «بک لاگ» در ابتدا توسط اسکرام معرفی و به عنوان «بک لاگ محصول» توصیف شد. چون در مدل نیازمندی ها بک لاگ های مختلفی وجود دارد، اصطلاح «بک لاگ» نسبت به اسکرام با کاربرد عام تری مورد استفاده قرار می گیرد. در تصویر کلان، نوع خاصی از بک لاگ در سطح تیم ...
18 مرداد 1398

سطح تیم: آزمون گران

آزمون گران، بخش اساسی هر تیم چابک هستند. آن ها به محض شروع کد نویسی توسط توسعه دهندگان به تیم می پیوندند و در طول فرایند انتشار همراه تیم هستند. مسئولیت های این نقش شامل موارد ذیل می باشد: هنگامی که کد نوشته شد، برای آن مورد آزمون پذیرش می نویسد برای ...
18 مرداد 1398

سطح تیم: توسعه دهندگان

توسعه دهندگان برای داستان کد نویسی می کنند. آن ها برای انجام این کار ممکن است با توسعه دهنده دیگر به صورت دو نفره کدنویسی کنند، همچنین ممکن است با یک آزمون گر به صورت دو نفره کار کنند و یا ممکن است به طور کاملا مستقل عمل کند و با چندین توسعه دهنده و آز...
18 مرداد 1398

سطح تیم: استاد اسکرام/ استاد چابک

اسکرام در مورد این نقش کاملا خاص است و برای افرادی که این نقش را برعهده می گیرند آموزش تخصصی و عنوان خاصی(استاد اسکرام) را در نظر می گیرد. به طور خلاصه استاد اسکرام مسئول انجام کارهای ذیل می باشد: پیشروی تیم به سوی هدف را تسهیل می کند تیم را به سوی به...
3 مرداد 1398

سطح تیم: مالک محصول

مالک محصول در اسکرام مسئول تعریف و اولویت بندی نیازمندی ها است، به همین دلیل یک نقش حیاتی در تیم چابک به شمار می آید. به طور خلاصه مالک محصول مسئول انجام کارهای ذیل است:  برای تعیین نیازمندی ها با مدیران محصول، تحلیلگران کسب و کار، مشتریان و دیگر ذی...
21 تیر 1398

سطح تیم: حذف سیلوهای کارکردی

(سازماندهی تیم ها به صورت سیلوهای کارکردی) متاسفانه، بسیاری از تیم ها حول نیازمندی های نرم افزار سازماندهی نمی شوند. بلکه به جای آن، تیم ها به صورت سیلو های کارکردی سازماندهی می گردند. همان طوری که در شکل بالا قابل مشاهده است. توسعه دهنده ها در یک جا...
12 تیر 1398

سطح تیم: چرخه عمر داستان

واحد اصلی کار برای تیم چابک، داستان است. هدف تیم چابک تعریف، ساخت و آزمون تعدادی داستان در محدوده یک تکرار و نهایتاً دستیابی به ارزش بیشتر در طول یک انتشار است. در شکل بالا چرخه عمر داستان قابل مشاهده است. در حقیقت، هر داستان با الگوی مشابهی عمل می...
27 اردیبهشت 1398

سطح تیم: چرا در مورد تیم ها صحبت می کنیم؟

یکی از موضوعات جالب این است که چرا کتابی در مورد نیازمندی های نرم افزار با بحث سازمان، نقش ها و مسئولیت ها و فعالیت های تیم پروژه «چابک» پیش می رود. همان طوری که در فصل قبل توضیح داده شد، ماهیت توسعه چابک با مدل های سنتی اساساً متفاوت است و ما ضرورت...
12 اردیبهشت 1398

سطح سبد محصول: بستر معماری

قبلا اشاره کردیم که طراحی(معماری) و نیازمندی ها دو روی سکه هستند. در کتاب حاضر، این موضوع را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین، تعدادی معیار ارائه خواهد شد که به ما کمک می کنند در مورد تفاوت ها و شباهت های بین معماری و نیازمندی ها فکر ک...