19 آذر 1397

سقف خانه ناب: پایداری به تحویل ارزش سرعت می بخشد

هدف ناب قابل مذاکره نیست: در کوتاه ترین زمان ممکن باید بتوانیم ارزش تحویلی به مشتری را حداکثر کنیم. در ادامه، نحوی نگرش دیگران در این مورد بیان می‌شود:  تایچی اوهنو: از زمانی که مشتری سفارشی را به ما می دهد تا زمانی که هزینه آن را دریافت کنیم، آنچه ک...
18 آذر 1397

خانه نرم افزار ناب

اصول و تجربه هایی که بر تولید ناب، توسعه محصول ناب، خدمات ناب و تفکر ناب اعمال می شوند معمولا عمیق و گسترده هستند. اگرچه بدنه عمومی کار بزرگ است، اما لارمن و وود چارچوبی را برای تفکر نرم افزار ناب توصیف کرده اند که به موجب آن بسیاری از اصول و تجربه ...
16 آذر 1397

معرفی نرم افزار ناب

ریشه های اصلی جنبش نرم افزار ناب از موفقیت های تویوتا و سیستم تولید تویوتا ناشی شد. این سیستم شامل مجموعه ای از دانش های تولید اقتصادی، اصول و تجربه های ناب است که باعث شد تویوتا در سال ۲۰۰۷ تولید کننده پیشتاز ماشین در جهان باشد. در حقیقت، سیستم تولید...
14 آذر 1397

فرایندهای تطبیقی در مقیاس سازمان

طبیعت قانع کننده داده های مربوط به بازگشت سرمایه در کنار افزایش بهره وری، افزایش کیفیت و روحیه ای که توسط تیم های چابک کسب شده است، باعث شده تا سازمان های بزرگ نرم افزاری برای استفاده از روشهای چابک  تحریک شوند. اگر چه روش های چابکی که تا اینجا توصیف ...
14 آذر 1397

چابک بازگشت سرمایه را بهینه می کند

چابک مبتنی بر یک اصل اقتصادی ساده است: ما ویژگی ها را زودتر تحویل می دهیم و مشتریان پول را زودتر پرداخت می کنند. این موضوع بازگشت سرمایه را برای هزینه توسعه بهبود می بخشد. همان طوری که در شکل ذیل قابل مشاهده است. (تحویل ارزش و بازگشت سرمایه در آبشا...
13 آذر 1397

خداحافظ مثلث آهنین

متفاوت بودن نحوه برخورد روش های چابک با نیازمندی ها در مقایسه با روش آبشاری منجر به کنار گذاشتن مثلث آهنین شد. به نحوی که با وجود آن دستیابی به اهداف کیفی و قابلیت اطمینان ممکن نبود. در نبرد بین زمان و محدوده که در چابک وجود دارد، زمان پیروز است. به عب...
11 آذر 1397

ایکس پی

ایکس پی یکی از روش های توسعه نرم افزار چابک است که به طور گسترده در بسیاری از کتاب ها توصیف شده است. تجربه های اصلی ایکس پی شامل موارد ذیل هستند: یک تیم با تعداد 5 تا 10 برنامه نویس که در یک مکان کار می کنند، به طوری که نماینده مشتری نیز در آن مکا...
11 آذر 1397

جنگ روش ها

با توجه به تعداد روش های چابک، شرح تفصیلی هر یک از آن ها خارج از محدوده بحث ما است. هر چند، بر اساس بررسی اخیر به نظر می رسد که "جنگ  روش ها" حداقل از نظر سهم بازار تا حدی حل و فصل شده است همان طوری که شکل ذیل نشان می دهد. بررسی نشان می دهد که در حال ...
10 آذر 1397

بیانیه چابک

در سال 2001 خالقان بسیاری از متدلوژی های توسعه نرم افزار چابک به همراه جمع دیگری از افراد که روش های چابک گوناگونی را پیاده سازی کرده بودند دور هم گرد آمدند و بیانیه چابک که خلاصه باورشان در مورد وجود روش بهتر برای تولید نرم افزار است را خلق کردند. ام...