15 دی 1397

سطح تیم: تیم چابک

(تیم چابک) خط مقدم توسعه نرم افزار شامل تعدادی «تیم چابک» است که وظیفه پیاده سازی و آزمون کد را بر عهده دارند و برای ساختن سیستم های بزرگتر با یکدیگر همکاری می کنند. هر تیم چابک حداکثر دارای 5 تا 9 عضو است و شامل نقش هایی است که برای تعریف/ساخت/آزمو...
10 دی 1397

تصویر کلان: سطح سبد محصول

بسیاری از سازمان های نرم افزاری که دارای اندازه متوسط با صد یا بیش از صد کارمند هستند و آن هایی که یک یا دو محصول را توسعه و مدیریت می کنند، مدل تیم(شامل داستان های کاربر، وظیفه ها و آزمون های پذیرش) به اضافه مدل برنامه(شامل ویژگی ها و نیازمندهای غیرک...
9 دی 1397

تصویر کلان: سطح برنامه

در این سطح، کارکرد سیستم های با مقیاس بزرگ توسط چند تیم در «قطار انتشار چابک» توسعه داده می شود. قطار انتشار چابک ریتمی استاندارد از «تکرارها» و «نقاط عطف» زمان ثابت هست که در آن ها زمان و کیفیت ثابت، اما محدوده پروژه قابل تغییر است. قطار انتشار چابک،...
8 دی 1397

تصویر کلان: سطح تیم

در این سطح، تیم چابک با 5 تا 9 عضو به تعریف، ساخت و آزمون «داستان های کاربر» در مجموعه ای از «تکرارها» و «انتشار ها» می پردازد. در سازمان های کوچک ممکن است تعداد کمی از این تیم ها وجود داشته باشد. اما در سازمان های بزرگ تر تعداد بیشتری از این تیم ها ب...
1 دی 1397

تصویر کلانِ نیازمندی‌های چابک

(تصویر کلان سازمان چابک) پیاده سازی موثر مجموعه ای از اصول و تجارب نیازمندی های چابک و ناب در سطوح تیم، برنامه و یا سازمان با وجود ادبیات و زبان متفاوت در آن ها، شاهکار کوچکی نیست (داستان های کاربر، اسپرینت ها، امتیاز داستان، اپیک ها، بک لاگ؟). به عل...
26 آذر 1397

محتویات خانه ناب: اصول جریان توسعه محصول

در مرکز خانه نرم افزار ناب اصول و تجربه هایی قرار دارند که توسط تیم برای توسعه و تحویل نرم افزار به کاربران پایانی استفاده می شوند. برای انجام این کار تنها یک روش درست وجود ندارد بلکه کتاب هایی هستند که دیدگاه های مختلفی را فراهم می‌کنند. در کتاب «اصو...
24 آذر 1397

شالوده خانه ناب: حمایتِ مدیریت

حمایتِ مدیریت شالوده تفکر ناب است. در حقیقت، «حمایت» واژه مناسبی نیست تا به وسیله آن نقش اصلی و فعال مدیریت در پیاده سازی و هدایت ناب توصیف گردد. واژه «رهبری» ممکن است انتخاب بهتری باشد. در ناب، مدیریت با به کارگیری تجربه ها و ابزارهای تفکر ناب و بهبو...
21 آذر 1397

ستون دوم خانه ناب: بهبود مداوم

بهبود مداوم یا «کایزن» ستون دوم ناب است. با کایزن، از طریق بازبینی و بهبود مداوم به سوی یک سازمان یادگیرنده هدایت می شویم.  منشاء مسئله را کشف نماید و برای حل آن و بهبود فرایند شخصاً داده‌ها را مشاهده و بررسی کنید.  تصمیم گیری ها را تدریجی و با توا...
20 آذر 1397

ستون اول خانه ناب: به افراد احترام بگذارید

با وجود اینکه تمرکز بر نیازمندی ها موضوع مهمی است، اما همیشه باید آگاه باشیم که در حقیقت تمام کارهای با ارزش افزوده را افراد انجام می دهند و احترام به آن ها موجب آرامش و راحتی شان می‌شود. علاوه بر این، احترام به افراد از اصول پایه ای ناب و چابک نیز است...