6 اردیبهشت 1398

سطح سبد محصول: اپیک ها و بک لاگ سبد محصول

اپیک ها، نیاز مشتری را در بالاترین سطح ارائه می دهند. اپیک ها نوآوری های توسعه هستند و قصد دارند ارزش تم سرمایه گذاری را تحویل دهند. اپیک ها پس از شناسایی، اولویت بندی و برآورد می شوند و در «بک لاگ سبد محصول» نگهداری می گردند. قبل از برنامه ریزی انتشا...
30 فروردین 1398

سطح سبد محصول: تم های سرمایه گذاری

مجموعه ای از تم های سرمایه گذاری، اهداف سرمایه گذاری نسبی سازمان یا واحد کسب و کار را فراهم می کنند. این تم ها، چشم انداز همه برنامه ها را هدایت نموده و اپیک های جدیدی از آن ها مشتق می شوند. استنتاج این تصمیمات از مسئولیت های مدیران سبد محصول است. ن...
30 فروردین 1398

سطح برنامه: مدیریت محصول

مسئولیت های مدیر محصول چابک در سازمان های نرم افزاری شامل موارد ذیل هستند: مالک چشم انداز و بک لاگ برنامه است محتویات انتشار را مدیریت می کند نقشه راه محصول را نگهداری می کند تیمِ مدیر محصول/ مالک محصول موثری را ایجاد می کند ...
21 اسفند 1397

سطح برنامه: نقشه راه محصول

نتایج برنامه ریزی انتشار برای بروز رسانی نقشه راه محصول استفاده می شود. سازمان با استفاده از نقشه راه محصول می تواند نحوه تحویل ارزش به مشتری در طول زمان را درک کند و نسبت به آن حس پیدا نماید. نقشه راه محصول شامل مجموعه ای از تاریخ های انتشار برنامه ...
12 اسفند 1397

سطح برنامه: برنامه ریزی انتشار

هر انتشار زمان ثابت یک جلسه برنامه ریزی دارد که سازمان از آن برای هماهنگ کردن تیم ها به سوی اهداف مشترک کسب و کار استفاده می کند. چشم انداز جاری محصول (مجموعه ای از ویژگی های اولویت بندی شده) به همراه مجموعه ای از اهداف و خواسته ها، ورودی جلسه برنامه ...
7 اسفند 1397

سطح برنامه: محتویات اصلی چشم انداز

محتویات اصلی چشم انداز، مجموعه ای از ویژگی ها هستند چشم انداز محصول ممکن است در یک سند، در مخزن بک لاگ یا حتی در قالب اسلاید نگهداری شود. اما بدون توجه به قالب چشم انداز، محتویات اصلی آن مجموعه ای از «ویژگی های» اولویت بندی شده است که هدف آن تحویل «مز...
7 اسفند 1397

سطح برنامه: ویژگی های تحویل نشده در بک لاگ برنامه قرار می گیرند

مشابه بک لاگ محصول که حاوی «داستان ها» هستند، بک لاگ برنامه نیز حاوی «ویژگی های» اولویت بندی شده  است که هنوز پیاده سازی نشده اند. ممکن است برخی از ویژگی های موجود در بک لاگ برنامه برآورد شده باشند و برخی دیگر برآورد نشده باشند. برآورد ویژگی ها در این ...
6 اسفند 1397

سطح برنامه: چشم انداز، ویژگی ها و بک لاگ برنامه

در سازمان، مدیر محصول وظیفه نگهداری چشم انداز محصولات، سیستم ها یا برنامه کاربردی را بر عهده دارد. چشم انداز به سوالات کلان ذیل در رابطه با سیستم، برنامه کاربردی یا محصول پاسخ می دهد: چه مساله ای را این راه حل خاص حل می کند؟ چه ویژگی ها و مزایایی ر...
1 اسفند 1397

سطح برنامه: انتشارها و بخش های قابل عرضه

اگرچه هدف هر تکرار تولید بخش قابل عرضه از نرم افزار است، اما ممکن است تیم دریافته باشد که عرضه یک بخش از نرم افزار در هر تکرار عملی و بجا نباشد(به ویژه برای تیم های سازمانی با مقیاس بزرگ). به عنوان نمونه، تیم ممکن است دارای یکسری بدهی فنی باشد که باید...