21 تیر 1398

سطح تیم: حذف سیلوهای کارکردی

(سازماندهی تیم ها به صورت سیلوهای کارکردی) متاسفانه، بسیاری از تیم ها حول نیازمندی های نرم افزار سازماندهی نمی شوند. بلکه به جای آن، تیم ها به صورت سیلو های کارکردی سازماندهی می گردند. همان طوری که در شکل بالا قابل مشاهده است. توسعه دهنده ها در یک جا...
12 تیر 1398

سطح تیم: چرخه عمر داستان

واحد اصلی کار برای تیم چابک، داستان است. هدف تیم چابک تعریف، ساخت و آزمون تعدادی داستان در محدوده یک تکرار و نهایتاً دستیابی به ارزش بیشتر در طول یک انتشار است. در شکل بالا چرخه عمر داستان قابل مشاهده است. در حقیقت، هر داستان با الگوی مشابهی عمل می...
27 اردیبهشت 1398

سطح تیم: چرا در مورد تیم ها صحبت می کنیم؟

یکی از موضوعات جالب این است که چرا کتابی در مورد نیازمندی های نرم افزار با بحث سازمان، نقش ها و مسئولیت ها و فعالیت های تیم پروژه «چابک» پیش می رود. همان طوری که در فصل قبل توضیح داده شد، ماهیت توسعه چابک با مدل های سنتی اساساً متفاوت است و ما ضرورت...
12 اردیبهشت 1398

سطح سبد محصول: بستر معماری

قبلا اشاره کردیم که طراحی(معماری) و نیازمندی ها دو روی سکه هستند. در کتاب حاضر، این موضوع را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین، تعدادی معیار ارائه خواهد شد که به ما کمک می کنند در مورد تفاوت ها و شباهت های بین معماری و نیازمندی ها فکر ک...
6 اردیبهشت 1398

سطح سبد محصول: اپیک ها و بک لاگ سبد محصول

اپیک ها، نیاز مشتری را در بالاترین سطح ارائه می دهند. اپیک ها نوآوری های توسعه هستند و قصد دارند ارزش تم سرمایه گذاری را تحویل دهند. اپیک ها پس از شناسایی، اولویت بندی و برآورد می شوند و در «بک لاگ سبد محصول» نگهداری می گردند. قبل از برنامه ریزی انتشا...
30 فروردین 1398

سطح سبد محصول: تم های سرمایه گذاری

مجموعه ای از تم های سرمایه گذاری، اهداف سرمایه گذاری نسبی سازمان یا واحد کسب و کار را فراهم می کنند. این تم ها، چشم انداز همه برنامه ها را هدایت نموده و اپیک های جدیدی از آن ها مشتق می شوند. استنتاج این تصمیمات از مسئولیت های مدیران سبد محصول است. ن...
30 فروردین 1398

سطح برنامه: مدیریت محصول

مسئولیت های مدیر محصول چابک در سازمان های نرم افزاری شامل موارد ذیل هستند: مالک چشم انداز و بک لاگ برنامه است محتویات انتشار را مدیریت می کند نقشه راه محصول را نگهداری می کند تیمِ مدیر محصول/ مالک محصول موثری را ایجاد می کند ...
21 اسفند 1397

سطح برنامه: نقشه راه محصول

نتایج برنامه ریزی انتشار برای بروز رسانی نقشه راه محصول استفاده می شود. سازمان با استفاده از نقشه راه محصول می تواند نحوه تحویل ارزش به مشتری در طول زمان را درک کند و نسبت به آن حس پیدا نماید. نقشه راه محصول شامل مجموعه ای از تاریخ های انتشار برنامه ...
12 اسفند 1397

سطح برنامه: برنامه ریزی انتشار

هر انتشار زمان ثابت یک جلسه برنامه ریزی دارد که سازمان از آن برای هماهنگ کردن تیم ها به سوی اهداف مشترک کسب و کار استفاده می کند. چشم انداز جاری محصول (مجموعه ای از ویژگی های اولویت بندی شده) به همراه مجموعه ای از اهداف و خواسته ها، ورودی جلسه برنامه ...